Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

Με ποιόν πολιτικό μοιάζει ο σρεκ;