Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Μια ερώτηση στο διάλειμμα του 1821

Γιατί αφού χριστιανοί και μουσουλμάνοι ζούσαν αρμονικά ...υπήρχε η ¨δοξασία¨ όπως την λένε στο ντοκιμαντέρ για ένα ξανθό γένος, από το βορρά, που θα ελευθέρωνε το Μοριά από τους Μουσουλμάνους;...και μάλιστα ενέπνευσε και τους χωρικούς;

Τα υπόλοιπα θα τεθούν εν καιρό ...