Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Ερώτηση 4...

Το παράδειγμα για το μικτό νεκροταφείο είναι συνηθισμένο;

Σε τι ποσοστό είχαμε μικτά χωριά στην ύπαιθρο;

Στις πόλεις οι Τούρκοι έμεναν στις ίδιες γειτονιές με τους Έλληνες;

Τα ρωτάω για να καταλάβουμε ότι υπήρχε σαφής διαχωρισμός ...