Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

Η κόρ' επήεν σο παρχάρ'"Η κόρ' επήεν σο παρχάρ'
Η κόρ' επήεν σο παρχάρ'έι πουλίμ,πουλίμ
να ίνεται ρομάνα,έλα έλα λέγω σε
Και για τ'ατέν θα ίνουμαι,έι πουλίμ πουλίμ
και κυνηγός σ'ορμάνια,έλα έλα λέγω σε
Η κόρ' επήεν σο παρχάρ' έι πουλίμ πουλίμ
επήεν για κι επήεν,έλα έλα λέγω σε
Φοούμαι ερρούξεν σο νερόν,έι πουλίμ πουλίμ
κι αμόν σεκέρ'ελείεν,έλα έλα λέγω σε
Φοούμαι 'κι θα κλώσκιεται,έι πουλίμ πουλίμ
ν'αλλοί τ'εμόν τη μάναν έλα έλα λέγω σε.

Νεοελληνική απόδοση:
Η κόρη πήγε στις βοσκές πουλάκι μου,πουλί μου
να γενεί βοσκομάνα που σου λέω άκου με.
Και γώ γι'αυτήν θα γενώ
κυνηγός στα ρουμάνια(δάση)
Η κόρη πήγε στις βοσκές
πού'ντηνα δεν εφάνη
Σα ζάχαρη μην έλιωσε
στο νερο,στο ποτάμι
Η κόρη πήγε στις βοσκές
να γίνει βοσκομάνα
Φοβάμαι πως θα μείνει εκεί
αλλοίμονό σου μάνα!