Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Αφιερωμένο στους κυρίους Βερέμη-Τατσόπουλο



Μέχρι και σήμερα τραγουδούν την πολεμική αρετή και την ιστορική συνέχεια του ηρωικού Ελληνικού Έθνους…