Σάββατο, 5 Φεβρουαρίου 2011

Η ΔΙΚΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ"Εφόσον ο τόπος αυτός βγάζει Κολοκοτρώνιδες, έχετε χαμένο το παιχνίδι !!!"
Λόγια αγνά Ελληνικά...