Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Αφού στην Σοσιαλιστική Ελλάδα δεν υπάρχει ευρώ για πολιτισμό..

Ας απολαύσουμε τον VADIM REPIN από εδώ !!!!

Απλά απίστευτος !!!!