Κυριακή, 12 Δεκεμβρίου 2010

Λίγα λόγια για τον Στρος Καν...(Μπράβο στο δελτίο του κυρίου Κουίκ)Πολύ καλό βίντεο για να καταλάβουμε μερικά πράγματα.
Βέβαια κάποιος τον έφερε εδώ, άρα η μεγάλη ευθύνη πάει στους εδώ υπαλλήλους του !!!!